Karbonové drážkovací hořáky Arcair a systémy exotermického řezání řady SLICE jsou konstruovány tak, aby umožňovaly dosahování nejlepších výsledků.

Pokud jde o vzduchové uhlíkové obloukové hořáky a přenosné exotermické řezací hořáky, zaujímá Arcair, jedna ze značek společnosti ESAB, vedoucí postavení v oblasti velkoobjemového odebírání kovů.

Technologie vzduchového obloukového drážkování uhlíkovými elektrodami vyvinutá společností ESAB

Inovace technologie vzduchového obloukového drážkování uhlíkovými elektrodami z nabídky společnosti ESAB

Značka Arcair představila již v roce 1949 technologii vzduchového obloukového drážkování uhlíkovými elektrodami, jejímž cílem bylo vyřešení problémů souvisejících s odebíráním kalených ocelí. Proces, který využívá elektricky vodivou uhlíkovou elektrodu k tavení kovu a stlačený vzduch k jeho odfukování, poskytuje zlepšení v úrovni několika řádů oproti broušení. V dnešní době je obloukové drážkování uhlíkovými elektrodami upřednostňovaným procesem pro zpětné drážkování svarových spojů, odstraňování vrcholů svarových spojů, opravy licích forem zápustek, odstraňování dočasných svarů, čištění povrchů ingotů a přípravu opotřebených stavebních a důlních nástrojů pro opravy navařováním.

Systémy exotermického řezání Arcair SLICE fungují na stejném principu jako kyslíkový řezací hořák. Čistý kyslík (dodávaný prostřednictvím tlakové láhve) je přiváděn speciálně tvarovanou, skládanou dutou ocelovou trubkou. Úderník, jehož pohon je napájen z akumulátoru, poskytuje jiskru, jejímž účinkem se vznítí kyslík, načež se ocelová tyč stává palivem, při jehož hoření se vytváří plamen o teplotě 4 400 °C nebo vyšší. Značka Arcair nabízí rozmanitý sortiment samostatných balení elektrod SLICE, hořáků, řezacích elektrod a akumulátorových zapalovacích zdrojů.