Automatizované, mechanizované a robotizované svařovací systémy představují konkurenční výhodu společnosti ESAB.

Automatizované svařovací systémy ESAB zvyšují rychlost řezání i navařování, snižují četnost výskytu chyb a zlepšují kvalitu a stálost vlastností svarů. Naše řešení umožňují výrobcům zachovávat vlastní výrobu a zvyšovat produktivitu za použití stávajících zdrojů.

Inovace společnosti ESAB v oblasti automatizace svařování

Systémy, které společnost ESAB nabízí v oblasti automatizace svařování, řeší dnešní nejnaléhavější problémy v nejnáročnějších průmyslových odvětvích, včetně větrné energetiky, petrochemie, výroby LNG, příbřežních těžebních plošin a stavby lodí. Oproti ručnímu svařování se automatizované systémy rychleji pohybují, nevyžadují zastavování kvůli přemístění a umožňují svařování s vyššími hodnotami parametrů a/nebo za použití drátů o větších průměrech. Vytvářením spojitých svarů traktory snižuje automatizace potřebu oprav vad vznikajících při rozběhu/zastavování. V oblastech použití, kde zákazníci očekávají neměnný profil svarové housenky a stálou penetraci, zajišťují mechanizované, robotické a automatizované systémy potřebnou konzistenci, snižují podíl svařování prováděného v nepohodlných polohách a omezují vystavování pracovníků obsluhy účinkům výparů a UV záření.

Kromě automatizovaných svařovacích zařízení nabízí společnost ESAB také automatizované svařovací procesy, které umožňují dosahování nejvyšší produktivity v průmyslovém odvětví. Naše technologie Integrated Cold Electrode, neboli ICE, což je technologie obloukového svařování pod tavidlem, využívá třetí, elektricky izolovaný drát umístěný mezi dvěma horkými dráty a rovnoběžně s nimi ve stejném hořáku. Teplo vytvářené procesem svařování taví třetí, nenapájenou svařovací elektrodu, čímž se zvyšuje produktivita a/nebo rychlost přesunu bez přivádění další energie do svaru. Dosahovaný výsledek spočívá v tom, že technologie ICE poskytuje nepřekonatelnou houževnatost při nízkých teplotách společně s nedostižnou produktivitou.

Jako výsledek výzkumu prováděného v oblasti vysokých rychlostí podávání drátu představila společnost ESAB proces Swift Arc Transfer (SAT). Tento zdokonalený proces GMAW se sprchovým přenosem umožňuje použití typických rychlostí podávání drátu v rozsahu 16 až 25 m/min. Při svařování poskytuje rychlosti přesunu, které se pohybují v rozsahu o 20 až 100 procent rychlejším oproti konvenčním řešením (viz podrobnosti v níže uvedené případové studii), a je alespoň o 10 procent rychlejší – ve skutečném výrobním prostředí – než jakýkoli jiný vyspělý proces GMAW, s nímž se společnost ESAB dosud setkala.