Produkowane przez firmę Arcair uchwyty do żłobienia łukowego elektrodą węglową oraz systemy do cięcia egzotermicznego SLICE zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności.

Arcair, będąca marką ESAB, jest liderem w branży wysokowydajnego usuwania metalu w kategorii palników do żłobienia elektropowietrznego elektrodami węglowymi i przenośnych palników do cięcia egzotermicznego.

Rozwiązania ESAB do żłobienia łukowo-powietrznego elektrodą węglową

Innowacje technologiczne ESAB w zakresie żłobienia łukowo-powietrznego elektrodą węglową

Początki technologii Arcair do żłobienia łukowo-powietrznego elektrodą węglową sięgają roku 1949 i pojawiły się jako odpowiedź na problemy dotyczące usuwania stali hartowanej. Proces, w którym do topienia metalu wykorzystuje się elektrodę węglową przewodzącą prąd elektryczny, a do wydmuchiwania metalu sprężone powietrze, zapewnia nieporównanie lepsze rezultaty od szlifowania. W chwili obecnej żłobienie łukowe elektrodą węglową jest preferowanym procesem w przypadku żłobienia spoin od strony grani, usuwania naddatków spawalniczych, naprawy odlewów i matryc, usuwania spoin tymczasowych, ukosowania kęsów oraz przygotowywania zużytych i uszkodzonych elementów budowlanych oraz górniczych do napraw spawalniczych.

Zasada działania egzotermicznych systemów tnących SLICE firmy Arcair jest taka sama, co w przypadku lancy tlenowej. Przez specjalnie zgiętą pustą stalową rurkę doprowadzany jest czysty tlen (z butli). Zasilany z akumulatora iskrownik wytwarza iskrę, która powoduje zapłon tlenu, a stalowy pręt staje się paliwem generującym płomień o temperaturze 8000°F lub wyższej. Arcair posiada w swojej ofercie szeroki wybór autonomicznych pakietów SLICE, palników, elektrod do cięcia i akumulatorowych źródeł zapłonu.