Dzięki zmechanizowanym i zrobotyzowanym systemom ESAB do automatyzacji spawania uzyskasz przewagę konkurencyjną.

Zautomatyzowane systemy spawalnicze firmy ESAB zwiększają prędkość posuwu, wydajność stopiwa, ograniczają liczbę błędów oraz poprawiają jakość i powtarzalność spoin. Dzięki naszym rozwiązaniom producenci mogą utrzymać produkcję we własnych zakładach i zwiększać wydajność, korzystając z istniejących zasobów.

Innowacje ESAB w zakresie automatyzacji spawania

Systemy ESAB do automatyzacji spawania to odpowiedź na najtrudniejsze wyzwania w najbardziej wymagających branżach, w tym w energetyce wiatrowej, przemyśle petrochemicznym, branży LNG, morskiej i stoczniowej. W porównaniu ze spawaniem ręcznym systemy zautomatyzowane przemieszczają się szybciej, nie muszą się zatrzymywać, aby zmienić pozycję, i umożliwiają spawanie z wyższymi parametrami i/lub za pomocą drutów o większej średnicy. Dzięki ciągłości spoiny systemy zautomatyzowane pozostawiają mniej powstających wskutek zatrzymywania/ruszania wad wymagających przeróbek. W zastosowaniach wymagających jednolitego profilu spoiny i przetopu, zmechanizowane, zrobotyzowane i zautomatyzowane systemy pozwalają zachować spójność, ograniczają spawanie w niewygodnych pozycjach i minimalizują kontakt operatora z oparami i promieniowaniem UV.

Oprócz zautomatyzowanego sprzętu spawalniczego ESAB oferuje również zautomatyzowane procesy spawalnicze słynące z największej wydajności w branży. Nasza technologia spawania łukiem krytym o nazwie Integrated Cold Electrode (ICE) wykorzystuje trzecią, elektrycznie izolowaną elektrodę znajdującą się między dwiema elektrodami „gorącymi” w tym samym uchwycie, równolegle do nich. Ciepło wytwarzane w procesie spawania topi trzecią, niezasilaną elektrodę spawalniczą, co zwiększa wydajność stopiwa i/lub prędkość posuwu bez zwiększania ilości ciepła dostarczanego do spoiny. Dzięki temu technologia ICE zapewnia niezrównaną wytrzymałość w niskich temperaturach i wyjątkową produktywność.

W wyniku badań nad dużymi prędkościami podawania drutu w ESAB wprowadziliśmy proces Swift Arc Transfer (SAT). Jest to udoskonalony proces GMAW z przenoszeniem natryskowym wykorzystujący typowe prędkości podawania drutu w zakresie 16–25 m/min. Zapewnia to zwiększenie prędkości posuwu o 20 do 100% w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi (patrz szczegóły studium przypadku poniżej) i jest to metoda o co najmniej 10% szybsza — w rzeczywistych warunkach produkcyjnych — niż jakikolwiek inny zaawansowany proces GMAW, z jakim kiedykolwiek mieliśmy styczność w ESAB.