Arcair-brännare för luftbågsmejsling och SLICE exotermiska skärsystem är konstruerade för resultat.

När det gäller brännare för luftbågmejsling och bärbara värmeavgivande skärbrännare är Arcair, ett ESAB-varumärke, branschledande inom högvolymsmetallborttagning.

ESAB Air luftbågsmejsling

ESAB Air - innovativ teknik för luftbågsmejsling

Arcair introducerade tekniken för luftbågemejsling 1949 för att lösa problem relaterade till att ta bort härdat stål. Processen med att smälta metall genom elektriskt ledande kolelektrod och tryckluft för att blåsa bort den, ger enormt bättre resultat jämfört med slipning. Idag är luftbågsmejsling en föredragen process för bortmejsling av svetsar, avlägsnande av svetskronor, gjutning och stansreparation, avlägsnande av tillfälliga svetsar, skärning av ämnen och förberedelse av slitna och trasiga konstruktions- och gruvredskap för svetsreparation.

Arcair SLICE exotermiska skärsystem fungerar med samma princip som en syrgaslans. Rent syre (tillförs via en cylinder) leds genom ett speciellt vikt ihåligt stålrör. Ett batteridrivet tändstift ger gnista, syret antänds och stålstaven blir bränslet när den genererar en låga som är 8 000 F eller varmare. Arcair erbjuder en mängd olika fristående SLICE-paket, brännare, skärstänger och batteritändningskällor.