TUKEA EN 1090 -SERTIFIOINTIIN

EN 1090 on uusi eurooppalainen laatustandardi kaikille teräs- ja alumiinirakenteille, joka astui voimaan 1.7. 2014. Siinä on tarkat määräykset myös hitsausta koskien. Yhtenä osana on hitsausmenetelmien hyväksyttäminen.

Mikäli hitsausmenetelmien hyväksyntä tehdään standardihitsausohjeilla (EN 15612), voivat ESABin asiakkaat laatia omat hitsausohjeensa ESABin hyväksyttämiin menetelmäkoepöytäkirjoihin (Welding Procedure Qualification Records, WPQR) tukeutuen ja näin välttyä omilta hitsauskokeilta ja niiden testaukselta ja hyväksyttämiseltä.

NÄIN SE KÄY

ESAB on tehnyt WPQR:iä muutamille hitsauslisäaineilleen MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen (MMA). Asiakkaat voivat kirjoittaa omat standardihitsausohjeensa näiden TÜV:n hyväksymien WPQR:ien perusteella. Ostamalla WPQR:n ESABilta saat tämän käyttöoikeuden omalle yrityksellesi, mikä on osoitettu WPQR-todistuksen vesileimalla.

Standardihitsausohjeita voidaan käyttää EN 1090 -standardissa määrätyin rajoituksin. Huomioi rajoitukset, mm. toteutusluokka, materiaaliryhmä (EN 1090-2 7.4.)

ESABIN EN 1090 WPQR -TODISTUKSET

 • Todistukset ovat ilmoitettujen laitosten sertifioimat: TÜV Rheinland, Saksa tai Inspecta Sweden AB
 • Hyväksytty EN 1090-2 -standardin mukaan toteutusluokan EXC 2 -teräsrakenteille
 • Edullinen ratkaisu – ei kallista kokonaispakettia – voit ostaa tarvitsemasi WPQR:t vaikka yksittäin
 • Hyväksytty menetelmäkoepöytäkirja (WPQR)
 • Kattaa yleisimmät teräsrakenteiden valmistukseen käytettävät ESAB-lisäaineet, mm. umpilangat, jauhetäytelangat, metallitäytelangat ja hitsauspuikot

  OK AristoRod™ 12.50
  OK Autrod 12.51
  Coreweld 46LS
  OK Tubrod 15.14
  OK 48.00
   
 • Testauksissa on käytetty alla mainittuja koneita:

  Origo™ Mig (digitaaliset teollisuusinvertterit)
  Aristo® Mig (koko nykyinen valikoima)
  Warrior™ 400i /500i

TILAUSOHJEET

Näin tilaat sertifioituja WPQR:ia ESABilta:

 1. Kirjaudu ESABin englanninkieliseen WPQR Online Tool -työkaluun (käyttäjätunnus: [email protected], salasana: esab) nähdäksesi saatavana olevat WPQR:t. (Tämä on yleinen kirjautumistunnus.)
 2. Valitse haluamasi WPQR:t määrittämällä valikoista hitsin tyyppi, materiaali, materiaalin paksuus ja lisäaine. Tämä on tilauksen suunnittelutyökalu, ei tilauslomake.
 3. Haluamasi WPQR:t voi tilata seuraavasti:
  - Jos olet ESABin asiakas ja sinulla on tili, tilaa suoraan ESABin asiakaspalvelusta.
  - Jos sinulla ei ole ESABin asiakasnumeroa ja tiliä, ota yhteyttä lähimpään ESAB-jälleenmyyjään. Löydät lähimmän jälleenmyyjän täältä.
 4. Sinulle lähetetään linkki, josta voit ladata omat yrityskohtaiset vesileimatut WPQRt.

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota yhteyttä ESABiin tai lue Usein kysytyt kysymykset

FAQ: EN Certifications

Hitsauslaitteita ei voi sertifioida täyttämään EN 1090 -standardin vaatimuksia. Tietyissä tilanteissa ja tietyin rajoituksin standardihitsausmenetelmät tai testatut hitsauslisäaineet ovat sallittu tapa hyväksyttää hitsausmenetelmä käyttämällä kolmannen osapuolen, kuten hitsauslaitteiston tai lisäaineen valmistajan laatimaa menetelmäkoepöytäkirjaa.

EN 1090 ei edellytä hitsauslaitteiden vuotuista kalibrointia. Käyttäjä voi päättää itse kuinka usein hitsauslaitteisto kalibroidaan. Kuitenkin kaikki tuotelaatuun vaikuttavat hitsauslaitteet sekä näyttö- ja mittauslaitteet tulisi tarkastaa säännöllisesti. EN 1090 -standardin mukaan tarkastukset ja huollot on suoritettava ja kirjattava valmistajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja pöytäkirjoja on säilytettävä valmistajan tehtaan laatujärjestelmässä määritetyn ajan. ESABin True Arc Voltage™ -järjestelmä varmistaa, että näytön hitsausparametrit vastaavat todellisia valokaaren hitsausarvoja, jolloin niitä voidaan verrata hitsausohjeeseen (WPS).

Ei, tarkastuksen läpäisemiseksi ei tarvitse ostaa WPQR:iä. EN 1090-2 mahdollistaa hitsausmenetelmien hyväksynnän usein eri tavoin. Kaikki teräs- tai alumiinirakenteiden valmistajat voivat itse hyväksyttää hitsausmenetelmänsä. Sopivia menetelmiä ovat esim. menetelmäkoe (EN ISO 15614) tai esituotannollinen koe (EN ISO 15613).

ESABin menettely ei lisää työmäärääsi. ESABin EN 1090 -tarjonta noudattaa tiukasti EN ISO 15612 -standardissa määritettyjä vaatimuksia. EN ISO 15612 -standardi määrittää standardihitsausohjeen käyttömahdollisuudet ja ilmoittaa selkeästi, että näiden täytyy noudattaa menetelmäkoepöytäkirjaa, mistä taas valmistaja voi laatia oman standardihitsausohjeensa (stdWPS). Määräysten mukaan valmistajan on allekirjoitettava ja leimattava standardihitsausohjeensa. Tämä on loogista. Hitsausohje on työohje hitsaajalle. Vain valmistaja tuntee kaikki vaatimukset ko. hitseille ja kyseiset hitsausolosuhteet.

Kyllä, ESABilta voit ostaa sertifioituja WPQR:iä erikseen. Tosin WPQR:ssä mainituilla koneilla saat varmimmin tuotettua juuri samanlaiset hitsausparametrit.

Ei, synergialinjat eivät ole pakollisia! Synergialinjoja ja niihin liittyviä laitteita voidaan käyttää, mutta standardi ei vaadi sitä. Standardin tarkoitus on varmistaa, että halutut hitsausparametrit voidaan asettaa, käyttää ja pitää vakiona. Synergialinjat auttavat vain parametrien asettamisessa. ESABin Warrior™-monimenetelmähitsauskone sopii käytettäväksi WPQR:mme kanssa ja niiden kanssa voidaan käyttää myös muita synergialinjattomia ohjauspaneeleja.

Hitsausparametreja ei tarvitse kirjata ja tallentaa uuden standardin vaatimusten täyttämiseksi. Laitteistossa on oltava mahdollisuus kaikkien oleellisten hitsausparametrien todentamiseen. Hitsaajan on voitava todeta, hitsaako hän hitsausohjeessa annetuin parametrein. Tämä käy helposti V/A-mittarinäytöltä. ESABin hitsauslaitteiden digitaaliset näytöt kykenevät näyttämään todelliset hitsausparametrit jopa 1 %:n tarkkuudella. Tämä ylittää selvästi valmistusnormissa EN 60974-1 vaadittavan tarkkuuden.

Ainoa toteutusluokka, jossa valmistaja voi käyttää kolmannen osapuolen WPQR:ää, on EXC 2. Muissa luokissa niitä ei voi käyttää. EXC 1 määrittelee "peruslaatuvaatimukset" eikä esitä mitään vaatimuksia hyväksytyistä hitsausmenetelmistä tai hitsauskoordinaattoreista. Siksi WPQR:ää ei tarvitse hankkia EXC 1 -projekteja varten.

Hitsausparametreja ei tarvitse kirjata ja tallentaa uuden standardin vaatimusten täyttämiseksi. Laitteistossa on oltava mahdollisuus kaikkien oleellisten hitsausparametrien todentamiseen. Hitsaajan on voitava todeta, hitsaako hän hitsausohjeessa annetuin parametrein. Tämä käy helposti V/A-mittarinäytöltä. ESABin hitsauslaitteiden digitaaliset näytöt kykenevät näyttämään todelliset hitsausparametrit jopa 1 %:n tarkkuudella. Tämä ylittää selvästi valmistusnormissa EN 60974-1 vaadittavan tarkkuuden.

Yksikään hitsauslaitevalmistaja ei voi luvata, ettei WPQR-paketin ostamisen jälkeen tarvita lisätestejä EN 1090 -vaatimusten täyttämiseksi. Ilmoitettu laitos päättää asiasta. Jos ilmoitettu laitos ei usko, että hitsaajat pystyvät jatkuvasti tuottamaan halutun laatuisia hitsejä, se voi vaatia tehtäväksi menetelmäkokeen.

Säästö riippuu tarvittavien menetelmäkokeiden määrästä. Muista, että päittäisliitosten hyväksyntä ei kata pienahitsejä standardin EN 1090 mukaan. Omien menetelmäkokeiden hyväksyttäminen voi maksaa kymmeniätuhansia euroja. Kustannukset riippuvat tietysti hyväksyntöjen laajuudesta ja niihin vaadittavien menetelmäkokeiden määrästä. Useimmissa tapauksissa voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä käyttämällä ESABin sertifioituja WPQR:iä.