DE SNELLE WEG NAAR EN 1090 CERTIFICATION

ESAB zet zijn toonaangevende expertise in om fabrikanten te helpen bij het voldoen aan de eisen van EN 1090, de nieuwe Europese kwaliteitsnorm voor alle staal- en aluminiumconstructies vervaardigd vanaf 1 juli 2014.

Met de geteste en goedgekeurde Las Methode Kwalificatie (LMK) oftewel goedkeuringsrapporten voor MIG/MAG- en MMA-lassen van ESAB bent u geen bergen geld en tijd meer kwijt aan de kwalificatie van lasmethoden zoals die wordt voorgeschreven door EN 1090 voor CE-certificering.

WIJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK.


Het opzetten, verifiëren en goedkeuren van nieuwe methoden en het controleren, aanpassen en goedkeuren van bestaande methoden kost nogal wat tijd en vereist veel expertise. ESAB heeft tests voor lasmethodebeproeving ontwikkeld onder toezicht van een kwalificatieorgaan en heeft de vereiste LMK's verkregen. Fabrikanten kunnen deze geteste en gecertificeerde LMK's gebruiken om Llas Methode Beschrijvingen (LMB) aan te maken voor hun staalconstructies. Afhankelijk van het aantal benodigde kwalificaties kunnen er op die manier tienduizenden euro's worden bespaard.

DE LMK-OPLOSSING VAN ESAB VOOR EN 1090.

 • Gecertificeerd door aangemelde instantie TÜV Rheinland in Duitsland of Inspecta Sweden AB
 • Goedgekeurd voor staalconstructies (EN 1090-2) van uitvoeringsklasse (Execution Class - EXC) 2
 • Rendabele aanbieding, maar een voordelig aanbod; LMK’s zijn op basis van het type vulmetaal ingedeeld in voordelige sets
 • Las Methode Kwalificatie - goedkeuringsrapporten
 • Met gangbare ESAB toevoegmaterialen voor de productie van constructiestaal, met inbegrip van massieve metaaldraden, flux-gevulde draden en
  metaalpoeder-gevulde draden:

  OK AristoRod™ 12.50
  OK Autrod 12.51
  Coreweld 46LS
   
 • Met alle ESAB inverter-gebaseerde machines en machines uit de digitale chopperserie uit het actuele gamma. Ook toepasbaar voor vele machines die al in gebruik zijn:

  Origo™ Mig (alleen voor machines uit de digitale chopperserie)
  Aristo® Mig (volledig actueel assortiment)
  Warrior™

ZO KUNT U BESTELLEN.

Volg deze stappen om LMK's van ESAB te bestellen:

 1. Log in op de WPQR Online Tool gebruikersnaam: [email protected], passwoord: esab) voor een lijst met beschikbare LMK's. (Deze inloggegevens zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.)
 2. Filter de beschikbare LMK's op basis van uw eisen. Geef verbindingstype, materiaal, materiaaldikte en lastoevoegmateriaal aan om uw order te specificeren op LMK-naam. Let op: dit is een planningshulpmiddel voor uw bestellingen, geen bestelformulier.
 3. Geef de naam op van de LMK('s) die u wilt bestellen en plaats vervolgens uw order op een van deze twee manieren:
  Bent u al klant bij ESAB en hebt u al een account? , Plaats uw bestelling dan rechtstreeks bij uw lokale ESAB klantenservice.
  Hebt u nog geen account bij ESAB? , Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer. Vind hier uw lokale dealer.
 4. U ontvangt een link voor het downloaden van LMK's met watermerk, specifiek voor uw bedrijf.

Hebt u vragen of hebt u nog hulp nodig? Neem contact op met ESAB of kijk bij onze Veelgestelde vragen

FAQ: EN Certifications

Nee, lasapparatuur kan niet worden gecertificeerd volgens de EN 1090 norm. Onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde beperkingen vormen standaard lasmethoden of beproefde lastoevoegmaterialen een wettelijk toegestane benadering voor de kwalificatie van lasmethoden met behulp van een LMK aangeleverd door een derde partij, zoals de fabrikant van de lasapparatuur of het vulmetaal.

EN 1090 schrijft geen jaarlijkse kalibratie voor van lasapparatuur of instellingswaarden. Als gebruiker bepaalt u zelf hoe vaak lasapparatuur gekalibreerd wordt. De lasapparatuur en alle aflees- en meetapparaten die van invloed kunnen zijn op de productkwaliteit moeten echter regelmatig gecontroleerd worden. Conform EN 1090 moeten inspecties en onderhoud worden uitgevoerd en geregistreerd in lijn met de schriftelijke procedures van de fabrikant en moeten er registraties worden bijgehouden voor de periode zoals die is vastgelegd in de procedures voor in de fabriek uitgevoerde productiecontroles van de fabrikant. Het unieke True Arc Voltage™ systeem van ESAB zorgt ervoor dat weergegeven lasinstellingen kunnen worden vergeleken met de LMB.

Nee, u hoeft geen LMK-pakketten te kopen om goed door een audit te komen. Met EN 1090-2 kunnen lasmethoden op verschillende manieren gekwalificeerd worden. Alle fabrikanten die staal- of aluminiumconstructies maken, kunnen zelfstandig lasmethoden kwalificeren. Onderdeel van een correcte methode is een lasmethodebeproeving (EN ISO 15614) of een lasproef voor aanvang van de productie (EN ISO 15613).

De benadering van ESAB kost u geen extra werk. Het EN 1090 aanbod van ESAB houdt zich strikt aan de eisen in EN ISO 15612. De EN ISO 15612 norm vormt de basis voor standaard lasmethoden. In de norm wordt duidelijk aangegeven dat die methoden de vorm van een LMK moeten hebben, waarop de verwerker de LMB kan baseren. Ook wordt duidelijk aangegeven dat een fabrikant zijn LMB moet ondertekenen en van een stempel moet voorzien. Dat is logisch. De LMB is het werkadvies voor de lasser. Alleen de fabrikant kent alle instellngen, met inbegrip van secundaire voorwaarden, voor het benodigde laswerk.

Absoluut niet. Er bestaat geen apparatuur met EN 1090 certificering. Geen van de normen waar EN 1090 mee samenhangt, kent de term "gecertificeerde apparatuur".

Ja, bij ESAB zijn LMK-pakketten en apparatuur los van elkaar verkrijgbaar. Ons LMK-aanbod bestrijkt juist een breed gamma aan apparatuur. Als u al ESAB-apparatuur gebruikt die hieronder valt, hoeft u geen nieuwe apparatuur te kopen. Daarnaast maken we voor al onze goedgekeurde apparatuur gebruik van dezelfde regelcircuits. Zo zorgen we ervoor dat alle aangestuurde instellingen reproduceerbaar zijn, zelfs als ze worden overgezet naar een andere machine uit die serie.

Er zijn wel producten verkrijgbaar van dat type. ESAB raadt echter niet aan om deze te gebruiken, omdat ze niet voldoen aan een duidelijke eis van EN ISO 15612, die aangeeft dat de apparatuur die in de productie wordt gebruikt dezelfde elektrische en mechanische eigenschappen moet kunnen realiseren als de apparatuur die wordt gebruikt voor de kwalificatie van de methode. In de meeste gevallen wordt een lasmachine op inverterbasis gebruikt voor de kwalificatie van de methode. Er is geen enkele garantie dat een willekeurig apparaat de instellingen kan herhalen en het gecertificeerde resultaat kan realiseren. Bij stappen geregelde apparatuur zijn bijvoorbeeld geen netspanningscompensatie of betrouwbare afleeswaarden mogelijk.

Nee, synergische lijnen zijn geen noodzaak! Synergische lijnen en de bijbehorende apparatuur kunnen worden gebruikt, maar de norm stelt dat niet verplicht. De norm is erop gericht om de beoogde lasparameters lasinstellingen te kunnen instellen en te gebruiken en ze stabiel te kunnen houden. Synergische lijnen zijn alleen een hulpmiddel voor het instellen van parameters. De Warrior™ multi-proces lasmachine van ESAB is goedgekeurd voor gebruik in combinatie met onze LMK en andere bedieningspanelen zonder synergie.

Er hoeven geen data te worden gelogd en opgeslagen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe norm. De apparatuur moet de controle van alle essentiële lasinstellingen mogelijk maken. Dat betekent dat de lasser moet kunnen nagaan of hij in staat is om de in de LMB aangegeven parameters aan te houden. Met een V/A-meter wordt hiervoor gezorgd. De apparatuur van ESAB waarborgt dat de ingestelde en weergegeven parameters slechts 1% afwijken, terwijl de toepasselijke norm EN 60974-1 in totaal 12,5% toestaat.

De besparing die u met de LMK’s van ESAB kunt realiseren, hangt af van het aantal kwalificaties dat nodig is. Onthoud dat goedkeuringen voor stompe verbindingen volgens EN 1090 niet voor hoekverbindingen gelden. De kosten voor eigen lasmethodekwalificaties lopen al snel in de tienduizenden euro's. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In de meeste gevallen kunnen er aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd met de geteste en gecertificeerde LMK's van ESAB.

Geen enkele fabrikant van lasapparatuur kan u beloven dat er na aankoop van een LMK-pakket geen verdere tests nodig zijn om te voldoen aan EN 1090. Dit wordt bepaald door de aangemelde instantie. Als de aangemelde instantie denkt dat de lassers niet in staat zijn om consequent laswerk van de beoogde kwaliteit te leveren, zal men daar opdracht geven voor lasmethodekwalificaties. Om die reden biedt ESAB ook zeer specifieke LMK-groepen aan. Op die manier kunt u als fabrikant profiteren van onze expertise zonder dat u lasmethodebeschrijvingen hoeft aan te kopen die u zelfstandig moet kwalificeren.

De enige uitvoeringsklasse waarvoor een fabrikant gebruik kan maken van een LMK van een derde partij is EXC 2. Voor de andere klasse is dit niet het geval. Bij EXC 1 gaat het om "elementaire kwaliteitseisen" zonder eisen met betrekking tot gekwalificeerde lasmethoden of lascoördinatiepersoneel. Het heeft daarom geen zin om een LMK aan te schaffen voor EXC 1-projecten.