Rozwiązania -LNG

Pomoc podczas budowy zbiorników gazu ziemnego – na całej linii.

Podczas prac związanych z budową lub konserwacją zbiorników LNG niezawodność spawania ma kluczowe znaczenie.
Tylko firma ESAB oferuje kompletne rozwiązania do spawania zapewniające maksymalizację jakości i produktywności.

Rozwiązania LNG
Typowe procesy spawania

Znajdź lokalne wsparcie

Rozwiązania -LNG

Pomoc podczas budowy zbiorników gazu ziemnego – na całej linii.

Podczas prac związanych z budową lub konserwacją zbiorników LNG niezawodność spawania ma kluczowe znaczenie.
Tylko firma ESAB oferuje kompletne rozwiązania do spawania zapewniające maksymalizację jakości i produktywności.