Zobacz okresy gwarancji produktu

Urządzenia do spawania wraz z osprzętem
Okres gwarancji 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
Aristo®, Caddy®, Fabricator, Generatory KHM, Origo™, Rebel™, Renegade™, Rogue, Warrior™,  podajniki Robust Feed, chłodnice cieczy
Buddy™ Arc 
Ręczne uchwyty spawalnicze 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
Zakres gwarancji na ręczne uchwyty spawalnicze, ograniczony do wad produkcyjnych
Urządzenia do ręcznego cięcia plazmowego 3
lata
2
lata
1
rok
90 dni
Przecinarki z serii Cutmaster®
Uchywty plazmowe z serii 1Torch™
Przecinarki z serii Handy Plazma
Uchywty plazmowe z serii  Handy Plazma
Żłobienie i cięcie egzotermiczne 3
lata
2
lata
1
rok
30 dni
Żłobienie automatyczne Arcair® N7500
Uchwyty do żłobienia Arcair® 
Uchwyty egzotermiczne Arcair®
Przyłbice spawalnicze oraz systemy respiracyjne 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
Automatyczna przyłbica Sentinel™ A50 
A20
Inne przyłbice
System respiracyjny EPR -X1
Akcesoria 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
CarryVac i inne systemy odciągu dymów spawalniczych 
Suszarki do elektrod oraz topnika  z serii PSE, SDF oraz SDE
Zakres gwarancji na urządzenia zdalnego sterowania, ograniczony do wad produkcyjnych
Ostrzałki do elektro z serii G-Tech Handy
Młotki pneumatyczne typu HCB
Moduły Weld Cloud - Universal Connector
Urządzenia firmy HKS 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
WeldScanner Validator, ThermoProfilScanner, WeldQAS
Zmechanizowane stanowiska do automatyzacji spawania 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
Zmechanizowane stanowiska do automatyzacji spawania
Części zamienne 3
lata
2
lata
1
rok
6
miesiący
Zakres gwarancji na oddzielnie zakupione części zamienne ograniczone, do wad produkcyjnych

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Znajdź sklep Znajdź sklep