Octopuz®

Octopuz umożliwia firmom pełniejsze wykorzystanie robotów, obsługując szereg różnych zastosowań przemysłowych.

Octopuz sprawia, że złożone programowanie robotów staje się proste. Programowanie robotów offline (OLRP) zmienia sposób, w jaki integratorzy i producenci programują, wdrażają i przeprogramowują swoje roboty. Dzięki możliwości programowania funkcji robota w wirtualnym środowisku offline OLRP eliminuje potrzebę wyłączania robotów z linii produkcyjnej, znacznie poprawiając produktywność i wyniki finansowe.

  • Spawanie
  • Cięcie
  • Obróbka
  • Wytwarzanie przyrostowe
  • Natryskiwanie
  • Symulacja fabryczna

Dlaczego warto wybrać Octopuz?

Uproszczenie skomplikowanego programowania robotów. Unikanie złożoności dzięki skoncentrowanemu i intuicyjnemu środowisku OLRP, które umożliwia osobom niebędącym ekspertami skuteczne programowanie złożonych aplikacji w procesach zrobotyzowanych.

Automatyczne wykrywanie i unikanie błędów. Szybkie eliminowanie potencjalnych błędów robotów, w tym osobliwości, ograniczeń przegubów, ograniczeń zasięgu i kolizji.

Programowanie systemów robotów o złożonych konfiguracjach. Programowanie, symulowanie i tworzenie kodu dla systemów z jednym lub większą liczbą robotów i osi zewnętrznych, które współpracują ze sobą.

Obsługa robotów różnych marek na jednej platformie. Skuteczne programowanie robotów różnych marek w unikalnych konfiguracjach, w których całe programowanie jest identyczne, aż do stworzenia kodu robotów.

Wsparcie procesów produkcyjnych robotów. Obsługa wszystkich operacji — od zaprogramowania procesów spawania, obróbki, cięcia i wytwarzania przyrostowego, po weryfikację następnego zadania z wykorzystaniem badania zasięgu.

Programowanie robotów przemysłowych w świecie wirtualnym zwiększa produktywność w świecie rzeczywistym.

Automatyzacja bez ograniczeń dzięki robotom. Programowanie robotów offline (OLRP) zmienia sposób, w jaki integratorzy i producenci programują, wdrażają i przeprogramowują swoje roboty, skutecznie usuwając tradycyjne bariery we wdrażaniu systemów automatyzacji.

W zestawie wiedza programistyczna. Inteligentne oprogramowanie robotów offline Octopuz umożliwia programowanie złożonych zastosowań robotów bez zakłócania procesu produkcyjnego i bez konieczności obecności na miejscu eksperta programowania robotów.

Zwiększona produktywność i lepsze wyniki finansowe. Dzięki możliwości programowania funkcji robota w wirtualnym środowisku offline OLRP eliminuje potrzebę wyłączania robotów z linii produkcyjnej, znacznie zwiększając produktywność i poprawiając wyniki finansowe.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w robota. Wykorzystanie robota do produkcji w krótkich seriach dzięki możliwości szybkiego programowania złożonych aplikacji pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji.

Skrócenie przestojów produkcyjnych. Programowanie nowych funkcji robota zajmuje kilka godzin zamiast kilku dni, przy czym w ogóle nie ma potrzeby wyłączania go z produkcji.

Ocena procesów robotycznych jest możliwa za pośrednictwem symulacji. Upewnij się, że robot będzie wykonywał zadania zgodnie z oczekiwaniami dzięki kompleksowej symulacji.