Rozwiązania do prac naprawczych i konserwacji

Sprawdzone produkty i głęboka wiedza, które zapewnią Ci niezakłóconą pracę.

Zużycie jest nieuniknione, a dłuższe przestoje lub nagła awaria mogą spowodować nieplanowane i kosztowne wstrzymanie prac.

  • Rolnictwo
  • Cementownie
  • Górnictwo
  • Wytwarzanie energii
  • Huty stali
  • Cukrownie
Przemysł rolniczy
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

Elementy kultywatora

FCAW — GS — napawanie utwardzaj?ce

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Przeno?niki ?limakowe do ziarna

FCAW — GS — napawanie utwardzaj?ce

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Elementy zgarniacza

FCAW — GS — napawanie utwardzaj?ce

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Przemysł cementowy
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

Kruszarki walcowe / m?otki do klinkieru

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rynna zasypowa kruszarki

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Walce kruszarek / m?otki / szcz?ki

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

Wirnik kruszarki

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Wentylator wyci?gowy (ID) / t?ocz?cy (FD)

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rami? kruszarki udarowej

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rolka walca prasuj?cego

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Walec odlewany spiekany

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Wy?o?enie korpusu VRM

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rynny zasypowe VRM

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Walec/stó? walcowni pionowej

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Przemysł wydobywczy
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

Linia przeno?nika rurowego / zawiesiny

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

M?ot kruszarki

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

?y?ka zgarniakowa

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Ko?cówki g?owicy frezuj?cej pog??biarki ss?cej

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Korpus wywrotki

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Czerpak/?y?ka koparki

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rynny zasypowe

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

?y?ka regeneratora

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Kruszarka ska?

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Ko?o pasowe lu?ne uk?adarki

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Przemysł energetyczny
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

P?yta filtruj?ca

FCAW — OA — nadk?adanie

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Ko?cówki kruszarki w?gla

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rury do transportu w?gla / kolanka i zsypy

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

M?yny w?glowe / walce i sto?y walcowni pionowej / pier?cienie szlifierskie

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

P?yty wy?o?enia walcowni

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

?y?ka regeneratora

FCAW — OA — nadk?adanie

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Ko?a rotacyjne / zastawki zaworów skrzyde?kowych

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Przemysł hutniczy
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

Walce urz?dze? do ci?g?ego odlewania

SAW — napawanie utwardzaj?ce

Przemysł cukrowniczy
Przemysł cementowy

Sprz?t, ?OI i rozwi?zania cyfrowe Digital Solutions

Kowad?a rozdrabniaczy wyt?oków trzciny cukrowej

FCAW — OA — nadk?adanie

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Obcinak/nó? do trzciny

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Chwytak trzciny

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

W?óka do trzciny

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rolki podajnika ci?nieniowego walca bruzdowego (GRPF)

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Rozdrabniacz m?otowy HD

FCAW — OA — nadk?adanie

SMAW — nadk?adanie

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Ko?o z?bate ?a?cuchowe walca prasuj?cego

FCAW — OA — nadk?adanie

SMAW — nadk?adanie

Walcownia

SMAW — wy?adowanie ?ukowe

SMAW — ??czenie

SMAW — ?za

SMAW — podk?ad

Walce podajnika ci?nieniowego walca rowkowego (TRPF)

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

P?yta wlotowa

FCAW — OA — napawanie utwardzaj?ce

SMAW — napawanie utwardzaj?ce

Znajdź lokalne wsparcie

Rozwiązania do prac naprawczych i konserwacji

Zużycie jest nieuniknione, a dłuższe przestoje lub nagła awaria mogą spowodować nieplanowane i kosztowne wstrzymanie prac.