Arcair® – ett ESAB-varumärke

Arcair är den globala ledaren inom luftbågsmejsling, exotermisk skärning och undervattensskärning samt svetsprodukter.

Arcairs produkter omfattar:

 • Manuella brännare, kablar och hållare
 • Automatiska mejslingssystem
 • Kolstavar och platta
 • SLICE-skärsystem och stavar
 • Tillbehör för skärning, mejsling och svetsning under vatten

Varför välja Arcair?

Upphovsman och innovatör. Arcair är upphovsman och innovationsledare inom bågmejsling och exotermiska skärprocesser och produkter.

Högsta metallborttagningshastighet.Arcairs kolbågselektroder innehåller en exakt formulerad blandning av kol och grafit för att leverera den högsta metallavskiljningshastigheten på marknaden – mätt i pund av metall som avlägsnas per tum förbrukat kol.

Rätt produkt för din applikation. Arcairs kolbågselektroder sätter standarden för mångsidighet och prestanda i ett brett spektrum av applikationer och industrier när högsta möjliga effektivitet krävs.

Arcair bågmejsling
Arcair Slice Complete Pack

Samarbete med både båggjutning och exotermisk skärning:

Bågmejsling

 • Tillverkningsanläggningar
 • Skeppsvarv
 • Järnväg
 • Jordbrukssvetsning

Exotermisk skärning

 • Räddningstjänst
 • Tillträde och räddning
 • Snabba reparationer