DEN SNABBA VÄGEN TILL EN 1090-CERTIFIERING

ESAB erbjuder nu den svetsande industrin möjlighet att uppfylla kraven enligt EN 1090, via standard WPQR (Welding Procedure Qualification Records) för rörtråd-, MIG/MAG- och MMA-svetsning.

Det gör att du slipper den dyra och tidskrävande kvalificering som svetsprocedurerna kräver för att uppfylla kraven enligt EN 1090 för CE-certifiering.

VI GÖR DET LÄTT.

Att skapa, verifiera och godkänna nya procedurer samt kontrollera, anpassa och godkänna befintliga är ett tidskrävande jobb som kräver expertkunskaper.

ESAB har utfärdat svetsprocedurer under överseende av ett kvalificeringsorgan och har erhållit de nödvändiga WPQR-certifikaten. Dessa WPQR-certifikat kan ni använda för att skapa svetsdatablad för era stålarbeten och beroende på hur många kvalificeringar som krävs, kan det röra sig om tiotusentals kronor i lägre kostnader för er.

ESAB's WPQR-LÖSNING ENLIGT EN 1090

 • Certifierat av certifieringsorganet TÜV Rheinland, Tyskland eller Inspecta Sweden AB.
 • Godkänt för stålkonstruktioner EN 1090-2 i klassen EXC 2.
 • Kostnadseffektivt erbjudande – billig lösning, WPQR är samlade i prisvärda set beroende på typ av tillsatsmaterial.
 • Kvalificeringsdokument för svetsprocedurer.
 • Omfattar tillsatsmaterial som vanligen används vid tillverkning av stålstrukturer, inklusive solidtrådar, fluxfyllda rörtrådar och metallpulverfyllda rörtrådar.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Följ den här ordningen vid beställning av certifierade WPQR:

 1. Logga in på ESAB's WPQR-onlineverktyg för att hitta din/dina WPQR-certifikat. (Användarnamn: [email protected], Lösenord: esab).
 2. Bläddra i lista över tillgängliga WPQR. Du kan filtrera din WPQR-sökning genom att ange fogtyp, material, materialtjocklek och tillsatsmaterial för att hitta rätt WPQR och namn.
  OBS! Detta är ett inte ett beställnings-formulär.
 3. För beställning anger du namnet på den/de WPQR-certifikat du vill beställa och slutför beställningen på något av de här två sätten nedan:
  - Som ESAB-kundoch med ett befintligt kundnummer, gör du din beställning direkt hos ESAB-ordermottagning.
  - Om du inte har ett kundnummer hos ESAB kontaktar du närmaste ESAB's återförsäljare, som beställer detta för dig. Hitta din lokala återförsäljare här.
 4. Därefter får ni en länk för att hämta din/dina företagsspecifika, vattenstämplade WPQR (denna länk gäller även vid följande beställningar).

Har du frågor eller behöver mer hjälp? Kontakta ESAB eller läs våra vanliga frågor

FAQ: EN Certifications

Nej, svetsningsutrustning kan inte certifieras för att uppfylla standarden EN 1090.

EN 1090 kräver inte årlig kalibrering av svetsningsutrustning eller parameteravläsningar. Hur ofta utrustningskalibrering utförs avgör du som användare. Svetsningsutrustning och alla mätenheter som kan påverka produktkvaliteten ska kontrolleras regelbundet. Enligt EN 1090 ska inspektioner och underhåll utföras och registreras i enlighet med tillverkarens skriftliga procedurer och register sparas under den period som anges i tillverkarens produktionskontrollrutiner. ESAB's unika True Arc Voltage™-system säkerställer att de visade svetsningsparametrarna kan jämföras med WPS.

Nej, du behöver inte köpa WPQR-paket för att godkännas i EN 1090-granskningen. I EN 1090-2 finns det olika sätt att kvalificera svetsprocedurer. Alla tillverkare av stål- eller aluminiumkonstruktioner kan kvalificera svetsprocedurer på egen hand. Tillämpliga procedurer inkluderar ett svetsprocedurtest (EN ISO 15614) eller utfallsprovning (EN ISO 15163).

ESAB's metod innebär inte mer jobb för dig. ESAB's EN 1090-erbjudande följer strikt de krav som anges i EN ISO 15612. Standarden EN ISO 15612 ligger till grund för standardprocedurer för svetsning och säger tydligt att dessa procedurer måste ha WPQR-format, utifrån vilket tillverkaren kan skapa svetsdatabladet. Det framgår tydligt att en tillverkare måste signera och stämpla sitt svetsdatablad. Det är logiskt. Svetsdatabladet är arbetsinformation för svetsaren. Det är bara tillverkaren som känner till alla parametrar för de svetsar som krävs.

Absolut inte. Det finns inga EN 1090-certifierade utrustningsdelar. Ingen av standarderna som EN 1090 rör omfattar termen ”certifierad utrustning”.

Ja, hos ESAB kan du köpa WPQR-paket separat från utrustning. Vårt WPQR-erbjudande täcker ett brett utbud av utrustning. Om du redan använder ESAB-utrustning som täcks behöver du inte köpa ny utrustning. Dessutom använder all vår godkända utrustning samma styrkretsar, vilket säkerställer att de parametrar som används i en maskin kan återskapas även när de överförs till en annan maskin i serien.

Det finns sådana erbjudanden på marknaden men ESAB rekommenderar dem inte eftersom de inte uppfyller ett tydligt krav i EN ISO 15612 som säger att utrustning som används i produktion ska kunna uppnå samma elektriska och mekaniska egenskaper som utrustningen som används för att kvalificera proceduren. I de flesta fall används svetsutrustning med inverterteknik för att kvalificera proceduren. Det finns ingen garanti för att en slumpmässigt vald utrustningsdel kan återge parametrarna och uppnå det certifierade resultatet. Exempelvis kan inte stegreglerad utrustning ge kompensation för nätspänning eller tillförlitliga avläsningar.

Nej, det är inte nödvändigt med synergilinjer. Det går att använda synergilinjer i utrustningen men det finns inget krav på detta i standarden. Standarden handlar om att säkerställa att avsedda svetsningsparametrar kan ställas in, användas och bibehållas. Synergilinjer är enbart en hjälp för att ange parametrar. ESAB's Warrior™ multiprocessvets är godkänd för användning med vår WPQR, samt andra kontrollpaneler utan synergi.

Data måste inte loggas och arkiveras för att uppfylla kraven i den nya standarden. Utrustningen måste medge styrning av alla nödvändiga svetsningsparametrar. Det betyder att svetsaren måste kunna bekräfta om det går att bibehålla de parametrar som anges på svetsdatabladet (WPS). Detta fastställs genom en V/A-avläsning. ESAB's utrustning garanterar en avvikelse på 1 % mellan inställda och visade parametrar, medan den tillämpliga standarden EN 60974-1 tillåter totalt 12,5 %.

Hur mycket du kan spara på att använda ESAB's WPQR beror på hur många kvalificeringar som krävs. Tänk på att godkännanden av stumfogar inte täcker kälfogar i EN 1090. Att göra egna kvalificeringar för svetsprocedurer kan lätt kosta tiotusentals kronor. Den faktiska kostnaden beror på de aktuella omständigheterna. I de flesta fall går det att göra stora besparingar med hjälp av ESAB's testade och certifierade WPQR.

Ingen tillverkare av svetsutrustning kan lova att inga ytterligare test krävs för att uppfylla kraven i EN 1090 när ett WPQR-paket har köpts. Certifieringsorganet är beslutande instans. Om certifieringsorganet inte tror att svetsarna konsekvent kan producera svetsfogar av önskad kvalitet kräver de kvalificeringar av svetsproceduren. Därför erbjuder ESAB mycket specifika WPQR-grupper. Därigenom kan du, tillverkaren, dra nytta av vår expertis utan att behöva köpa specifikationer för svetsprocedurer som du måste kvalificera på egen hand.

Den enda körningsklassen där en tillverkare kan använda en extern WPQR är EXC 2. Detta gäller inte i någon annan klass. EXC 1 omfattar ”grundläggande kvalitetskrav” och innehåller inga krav på kvalificerade svetsprocedurer eller samordningspersonal för svetsning. Därför är det inte värt att köpa WPQR för EXC 1-projekt.