ESABs svetsautomation med mekaniserade och robotiserade system är din konkurrensfördel.

ESABs automatiserade svetssystem ökar tillgängligheten, minskar felfrekvens, och förbättrar svetskvaliteten. Våra lösningar gör det möjligt för tillverkare att hålla produktionen inom företaget och öka produktiviteten med befintliga resurser.

ESABs innovativa svetsautomation

ESABs system för svetsautomation löser dagens tuffaste utmaningar inom de mest krävande industrierna, inklusive vindenergi, petrokemi, LNG, offshore och skeppsbyggnad. Jämfört med manuell svetsning rör sig automatiserade system snabbare, behöver inte stanna för ompositionering och möjliggör svetsning med högre parametrar och/eller trådar med större diameter. Genom att producera fortlöpande svets, minskar automatiseringen omarbetning förknippat med start- och stoppdefekter. I applikationer där kunder förväntar sig enhetlig svetssträngsprofil och inträngning, ger mekaniserade, robotiserade och automatiserade system konsistens, minskar svetsning i obekväma positioner och minskar operatörens exponering för rök och UV-strålning.

Förutom automatiserad svetsutrustning erbjuder ESAB även branschens mest produktiva automatiserade svetsprocesser. Vår Integrated Cold Electrode, eller ICE, pulversvetsning, använder en tredje, elektriskt isolerad ledning mellan och parallellt med två heta ledningar i samma brännare. Värmen som genereras av svetsprocessen smälter en tredje, icke-driven svetselektrod, vilket ökar avsättningshastigheter och/eller färdhastigheter utan att tillföra mer energi i svetsen. Som ett resultat ger ICE oslagbar seghet vid låg temperatur tillsammans med oöverträffad produktivitet.

Som ett resultat av forskning om snabba trådmatningshastigheter introducerade ESAB processen Swift Arc Transfer (SAT) Denna förbättrade sprayöverföring GMAW-process använder typiska trådmatningshastigheter på 16 till 25 m/min. Det ger svetshastigheter som är mellan 20 och 100 procent snabbare än konventionella lösningar (se detaljer i fallstudien nedan) och är minst 10 procent snabbare – i en faktisk produktionsmiljö – än någon annan avancerad GMAW-process som ESAB har sett.