Utváření nadějné budoucnosti prostřednictvím bezpečnosti a udržitelnosti

Iniciativy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (BOZP) existují kvůli ochraně lidského zdraví, osobní bezpečnosti a kvality životního prostředí. Ve společnosti ESAB jsou iniciativy BOZP monitorovány s nejvyšší mírou důležitosti a náš závazek k bezpečnosti je pevně zakořeněn v naší kultuře.