Zobrazit záruční lhůty na výrobky

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI ESAB OHLEDNĚ ZÁRUKY NA PŘÍDAVNÉ KOVY

Na přídavné kovy ESAB se vztahuje záruka na zpracování nebo vady materiálu. Přídavné kovy mají odpovídat specifikacím produktu publikovaným společností ESAB po dobu 12 měsíců od data dodání, za předpokladu, že jsou výrobky skladovány a udržovány v souladu s Pokyny pro skladování od společnosti ESAB (dokument GEN-27116/NA/EN/03-14-18)

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené výběrem přídavného kovu nebo svařovacími operacemi, za které nese výhradní odpovědnost kupující a které mohou mít vliv na chování výrobku. V případě porušení záruky má společnost ESAB právo na výměnu nebo akceptování vrácení stávajícího inventáře kupujícím a vydání dobropisu v hodnotě zaplacené kupujícím, plus veškeré náklady na dopravu vzniklé kupujícímu v souvislosti s nákupem tohoto výrobku po prověření dané reklamace společností ESAB. Žádné výrobky nelze vrátit společnosti ESAB bez jejího písemného souhlasu.

Zobrazit pokyny pro skladování od společnosti ESAB

Svařovací zařízení ESAB    
Záruční lhůta 3
roky
2
roky
1
rok
6
měsíců
1-fázové a 3-fázové svařovací zdroje řady Buddy
Svařovací zdroje řady Rebel, Renegade, Rogue, Caddy, Origo, Aristo & Warrior
Svařovací generátory řady KHM. S výjimkou spalovacích motorů Honda, Yanmar a Perkins, na které se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce.
Plazmové řezací stroje řady Cutmaster
Hořáky 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
6
měsíců
MXL 201, 271, 341, 411w, 511w
Plazmové hořáky řady  1Torch
Další MIG, TIG a plazmové hořáky a dálkové ovladače
Standardní automatizace a řezání 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
6
měsíců
Standardní automatizace a řezání
Náhradní díly 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
6
měsíců
Nákup náhradních dílů pro zařízení ESAB
Osobní ochranné prostředky a příslušenství 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
6
měsíců
Svářecí kukly řady Sentinel A50
Ostatní svářecí kukly
PAPR 
G-Tech & G-Tech Handy
Pneumatické oklepávací kladivo HCB
Odsávání 
Sušicí skříně a toulce
Plazmové řezací stroje Thermal Dynamics 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
3
měsíců
Plazmové řezací stroje řady Cutmaster
Drag-Gun Plus & PAK-200i
Hořáky 1Torch, SureLok & PCH/M-200
Náhradní díly
Svařovací zařízení Thermal Arc / Tweco 3
roky
2
​​​​​​​roky
6
měsíců
3
měsíců
Thermal Arc Fabricator 
Thermal Arc 175SE, 175TE, 161S, 201TS, 202 AC/DC 
Thermal Arc PowerMaster PLUS 
Tweco ArcMaster 220 AC/DC, 301 AC/DC, 301 TS 
Možnosti a příslušenství
Náhradní díly
HKS 3
roky
2
​​​​​​​roky
1
rok
6
měsíců
Základní jednotku a související senzory