Rychlá cesta k certifikaci EN 1090

Společnost ESAB využívá své špičkové odborné znalosti, aby pomohla výrobcům splnit požadavky normy EN 1090, nového evropského standardu kvality pro všechny ocelové a hliníkové konstrukce sestavené po 1. červenci 2014.

Testované a schválené záznamy o kvalifikaci svařovacích postupů (WPQR) společnosti ESAB pro svařování MIG/MAG a MMA eliminují úsilí spojené s nákladnou a časově náročnou kvalifikací svařovacích postupů požadovanou normou EN 1090 pro certifikaci CE.

S NÁMI TO JDE SNADNĚJI.

Vytváření, ověřování a schvalování nových postupů a kontrola, přizpůsobování a schvalování těch stávajících je časově náročná práce, která vyžaduje vysoce odborné dovednosti. Společnost ESAB vyvinula zkoušky postupů svařování pod dohledem kvalifikačního orgánu a získala potřebné certifikáty WPQR. Výrobci mohou tyto testované a certifikované certifikáty WPQR použít ke stanovení specifikací postupu svařování (WPS) pro svou výrobu ocelových konstrukcí. Podle počtu požadovaných kvalifikací se úspory mohou pohybovat v desítkách tisíc eur.

ŘEŠENÍ WPQR SPOLEČNOSTI ESAB PRO NORMU EN 1090.

 • Certifikováno notifikovaným orgánem TÜV Rheinland v Německu nebo Inspecta Sweden AB
 • Schváleno pro ocelové konstrukce EN 1090-2 třídy provedení (EXC) 2
 • Cenově výhodná nabídka – balíček není drahý; WPQR jsou seskupeny do ekonomických sad podle typu přídavného kovu
 • Záznamy o kvalifikaci postupu svařování (WPQR)
 • Zahrnuje spotřební materiál společnosti ESAB běžně používaný při výrobě konstrukční oceli, včetně prodávaných kovových drátů, plněných drátů a drátů s kovovým jádrem:
  OK AristoRod™ 12.50
  OK Autrod 12.51
  Coreweld 46LS
 • Zahrnuje všechny aktuálně nabízené stroje společnosti ESAB s invertorem a digitálním chopperem a lze jej také aplikovat na mnoho již používaných strojů:
  Origo™ Mig (pouze řada digitálních chopperů)
  Aristo® Mig (kompletní aktuální nabídka)
  Warrior™

JAK JE OBJEDNAT?

Chcete-li objednat certifikované WPQR od společnosti ESAB, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do online nástroje WPQR společnosti ESAB (zadejte uživatelské jméno: [email protected], heslo: esab), kde si budete moci projít seznam dostupných WPQR. (Jedná se pouze o obecné přihlášení.)
 2. Vyfiltrujte si dostupné WPQR podle svých požadavků. Specifikujte typ spoje, materiál, tloušťku kovu a spotřební materiál pro svařování, čímž nadefinujete svou objednávku podle názvu WPQR. Toto je nástroj pro plánování objednávek, nikoli objednávkový formulář.
 3. Identifikujte název WPQR, které si chcete objednat, a poté zadejte objednávku jedním ze dvou způsobů:
  Pokud jste zákazníkem společnosti ESAB a máte existující účet, zadejte svou objednávku přímo přes místní objednávkový pult společnosti ESAB.
  Pokud nemáte účet u společnosti ESAB, kontaktujte prosím nejbližšího distributora společnosti ESAB. Místního distributora můžete vyhledat zde.
 4. Obdržíte odkaz ke stažení WPQR specifických pro vaši společnost.

Máte dotazy nebo potřebujete další pomoc? Kontaktujte společnost ESAB nebo se podívejte na naše časté dotazy.

Časté dotazy: EN certifikace

Na trhu jsou takové nabídky dostupné; společnost ESAB je však nemůže doporučit, protože nesplňují jasný požadavek normy EN ISO 15612, který vyžaduje, aby zařízení používané ve výrobě bylo schopno dosáhnout stejných elektrických a mechanických vlastností jako zařízení používané pro kvalifikaci postupu. Ve většině případů se ke kvalifikaci postupu používá svařovací stroj na bázi invertoru. Neexistuje žádná záruka, že jakákoli část zařízení může replikovat parametry a dosáhnout certifikovaného výsledku. Například stupňovitě řízená zařízení nemohou poskytnout kompenzaci sítě ani spolehlivé odečty.

Pro splnění požadavků nového standardu není třeba data protokolovat a archivovat. Zařízení musí umožňovat kontrolu všech podstatných parametrů svařování. To znamená, že svářeč musí být schopen ověřit, zda dokáže dodržet parametry uvedené ve WPS. A V/A čtení tento úkol splňuje. Zařízení ESAB garantuje odchylku pouze 1 % mezi nastavenými a zobrazovanými parametry, zatímco platná norma EN 60974-1 umožňuje celkem 12,5 %.

Ne, není nutné kupovat balíčky WPQR, abyste prošli auditem. Norma EN 1090-2 nabízí různé způsoby, jak kvalifikovat svařovací postupy. Každý výrobce ocelových nebo hliníkových konstrukcí si může kvalifikovat postupy svařování sám. Mezi vhodné postupy patří zkouška postupu svařování (EN ISO 15614) nebo předvýrobní zkouška svařování (EN ISO 15613).

Žádný výrobce svařovacího zařízení nemůže slíbit, že jakmile si zakoupíte balíček WPQR, nebudou vyžadovány žádné další zkoušky pro splnění normy EN 1090. Notifikovaný orgán je rozhodující autoritou. Pokud notifikovaný orgán vyhodnotí, že svářeči nejsou schopni trvale produkovat svary požadované kvality, nařídí kvalifikaci postupu svařování. To je důvod, proč společnost ESAB nabízí velmi specifické skupiny WPQR. To vám, výrobcům, umožní těžit z našich odborných znalostí, aniž byste museli kupovat specifikace postupu svařování, které budete muset kvalifikovat sami.

Přístup společnosti ESAB pro vás neznamená více práce. Nabídka EN 1090 společnosti ESAB přísně dodržuje požadavky stanovené normou EN ISO 15612. Norma EN ISO 15612 je základem pro standardní svařovací postupy a jasně uvádí, že tyto postupy musí být ve formátu WPQR, na kterém může výrobce WPS postavit. Je jasně uvedeno, že výrobce musí své WPS podepsat a opatřit razítkem. To je logické. WPS obsahuje důležité informace pro svářeče. Pouze výrobce zná všechny parametry (včetně sekundárních podmínek) pro požadované svary.

Ne, svařovací zařízení nemůže být certifikováno z hlediska splnění normy EN 1090. Za určitých podmínek a omezení jsou standardní postupy svařování nebo testované spotřební materiály pro svařování legálním přístupem ke kvalifikaci postupů svařování pomocí WPQR poskytnutého třetí stranou, jako je výrobce svařovacího zařízení nebo přídavného kovu.

Norma EN 1090 nevyžaduje každoroční kalibraci svařovacího zařízení ani odečtů parametrů. Jak často se provádí kalibrace svařovacího zařízení, určujete vy, uživatel. Svařovací zařízení a všechna čtecí a měřicí zařízení, která mohou ovlivnit kvalitu produktu, by však měla být pravidelně kontrolována. Podle normy EN 1090 musí být kontroly a údržba prováděny a zaznamenávány v souladu s písemnými postupy výrobce a záznamy musí být uchovávány po dobu stanovenou v postupech výrobce týkajících se řízení výroby. Jedinečný systém True Arc Voltage™ společnosti ESAB zajišťuje, že zobrazené parametry svařování lze porovnat s WPS.

Jedinou třídou provedení, pod kterou může výrobce použít WPQR třetí strany, je EXC 2. V žádné jiné třídě to neplatí. EXC 1 se zabývá „základními požadavky na kvalitu“ a neklade žádné požadavky na kvalifikované postupy svařování nebo pracovníky koordinace svařování. Proto nemá cenu kupovat WPQR pro projekty EXC 1.

Ano, společnost ESAB umožňuje zakoupit balíčky WPQR odděleně od zařízení. Naše nabídka WPQR pokrývá širokou škálu zařízení. Pokud již používáte zařízení společnosti ESAB, na které se vztahuje, nemusíte kupovat nové zařízení. Kromě toho všechna naše schválená zařízení používají stejné řídicí obvody, což zajišťuje, že kontrolované parametry jsou reprodukovatelné, i když jsou přeneseny na jiný stroj této řady.

Kolik můžete ušetřit pomocí WPQR společnosti ESAB, závisí na tom, kolik kvalifikací je potřeba. Pamatujte, že schválení tupých spojů se nevztahuje na koutové spoje podle normy EN 1090. Dokončení vlastní kvalifikace svařovacího postupu může snadno přidat až desítky tisíc eur. Skutečná cena závisí na konkrétních podmínkách. Ve většině případů lze použitím testovaných a certifikovaných WPQR společnosti ESAB dosáhnout významných úspor.

Ne, synergické křivky nejsou nutností. Synergické křivky lze použít se souvisejícím vybavením, norma to ale nevyžaduje. Účelem normy je zajistit, že zamýšlené parametry svařování je možné nastavit, používat a udržovat stabilní. Synergické křivky pouze pomáhají nastavit parametry. Multiprocesní svařovací stroj ESAB Warrior™ je schválen pro použití s naším WPQR, stejně jako s jinými ovládacími panely bez synergie.

Rozhodně ne. Neexistují žádná zařízení certifikovaná podle normy EN 1090. Žádná z norem EN 1090 se netýká uznání termínu „certifikované zařízení“.