Octopuz®

Octopuz umožňuje podnikům dosahovat s jejich roboty lepších výsledků tím, že podporuje řadu rozdílných průmyslových aplikací.

Aplikace Octopuz zjednodušuje programování složitých robotů. Offline programování robotů (OLRP) mění způsob, jakým integrátoři a výrobci provádějí programování, rozmísťování a přeprogramování svých robotů. Software OLRP odstraňuje díky programování funkcí robota ve virtuálním, offline prostředí potřebu stahovat roboty z výroby, což výrazně zvyšuje produktivitu a zlepšuje hospodářský výsledek.

  • svařování,
  • řezání,
  • obrábění,
  • přísady,
  • stříkání,
  • Simulace výrobního provozu

Proč si vybrat značku Octopuz?

Zjednodušte složité programování robotů. Vyhněte se složitosti pomocí cíleně sestaveného a intuitivního softwaru OLRP, který umožňuje i neodborníkům s jistotou programovat složité robotické aplikace.

Automaticky zjišťujte chyby a předcházejte jejich výskytu. Rychle řešte potenciální chyby robota včetně singularit, omezení souvisejících se spoji, omezení dosahu a kolizí.

Programujte robotické systémy se složitými konfiguracemi. Programujte, simulujte a vytvářejte kód pro systémy s jedním nebo více roboty a externími osami, které všechny vzájemně spolupracují.

Pracujte s několika značkami robotů na jediné platformě. Spolehlivě programujte roboty různých značek v jedinečných konfiguracích, kde je veškeré programování identické, až do vytvoření robotického kódu.

Zajistěte podporu všech svých robotických výrobních procesů. Programujte své svářecí, obráběcí, řezací a navařovací aplikace, ověřujte své další pracovní úkoly pomocí studie dosahu a provádějte všechny mezilehlé úkony.

Programování průmyslových robotů ve virtuálním světě zvyšuje produktivitu v reálném světě.

Robotická automatizace bez omezení. Software OLRP (offline programování robotů) mění způsob programování, nasazování a přeprogramovávání robotů za účinného odstranění tradiční překážky při implementaci automatizačních systémů.

Zahrnuje i odborné programátorské znalosti. Inteligentní offline software OCTOPUZ pro programování robotů umožňuje programování složitých robotických aplikací citlivých na cestu bez narušení výrobního procesu a bez potřeby přítomnosti odborníka na programování robotů na místě.

Zvýšení produktivity a hospodářského výsledku. Software OLRP odstraňuje díky programování funkcí robota ve virtuálním, offline prostředí potřebu stahovat roboty z výroby, což výrazně zvyšuje produktivitu a zlepšuje dosahovaný hospodářský výsledek.

Maximalizujte návratnost investice do robotických systémů. Rychlým programováním složitých aplikací umožněte robotům provádět malosériovou výrobu, čímž současně dosáhnete zkrácení návratnosti vynaložené investice.

Zkracujte výrobní prostoje. Provádějte přeprogramování nových funkcí robota během hodin, nikoli dnů, aniž byste přitom museli robota vyřazovat z online procesu.

Ověřujte robotické procesy prostřednictvím simulace. Prostřednictvím simulace od začátku do konce se můžete ujistit o tom, že robot bude provádět úkoly podle očekávání.