Jak využít získané údaje k optimalizaci procesu svařování ve vaší společnosti

Jak využít získané údaje k optimalizaci procesu svařování ve vaší společnosti

ESAB WeldCloud – slouží k optimalizaci procesu svařování, zvýšení produktivity a ziskovosti


Kontrola nákladů a zvyšování produktivity jsou vždy na prvním místě na seznamu. Bez snadného přístupu k dobrým datům však může být obtížné jich dosáhnout. I když jste přijali opatření ke zlepšení v určitých oblastech, jako jsou problémy s kvalitou nebo malá kapacita, pokud nebudete svou snahu důsledně sledovat a měřit, nebudete vědět, zda přijatá opatření zabrala nebo ne.

Je zde jedno jednoduché řešení, jak se s těmito četnými problémy vypořádat: digitalizace. Když máte k dispozici data, můžete sledovat téměř každý aspekt vašeho provozu, až po materiály použité ke svaření určitého dílu a po svářeče, který na něm pracoval.

Můžete také udělat krok zpět a mnohem snadněji – na základě informací v reálném čase – se podívat na váš provoz z širší perspektivy. Díky tomu pak můžete činit informovaná obchodní rozhodnutí. Tato vysoká úroveň dohledu vám pomůže zlepšit výrobní kapacitu a kvalitu v celém vašem provozu.

Ve společnosti ESAB jsme vyvinuli online systém správy – WeldCloud – který toto vše umožňuje. Tato aplikace umožňuje připojit svařovací zdroje k softwarové platformě, kde můžete spravovat veškerá svá data. Informace pak lze snadno analyzovat, a tím maximalizovat produktivitu. Aplikaci můžete použit i ke sdělování budoucích rozhodnutí, což zvýší konkurenceschopnost vaší společnosti.

Pět způsobů, jak může aplikace WeldCloud pomoci vašemu rozvoji

S využitím dat z aplikace WeldCloud můžete optimalizovat proces svařování ve vaší společnosti – a zvýšit tak produktivitu a ziskovost.

1) Zlepšení kvality

Pokaždé, když svářeč dokončí akci, je ve svaru uloženo množství dat. Tato data mají velkou sílu a díky aplikaci WeldCloud jsou snadno dostupná. Získaná data vám mohou pomoci překonat problémy, jako je pórovitost svaru, dříve, než tyto problémy ovlivní celou sérii výrobků nebo ohrozí váš projekt. Postupem času můžete data využít i ke zvýšení kvality u jednotlivých dílů, pracovních stanic a provozu jako celku.

2) Úspora času

Svářeči stráví spoustu času určováním nejlepšího možného procesu svařování pro danou aplikaci. Před rozhodnutím je třeba vzít v úvahu mnoho údajů a poté je třeba je otestovat na jednom svařovacím zdroji. Jakmile je proces svařování dokončen, aplikace WeldCloud může daný proces odeslat do cloudu a rozeslat jej do všech svařovacích zdrojů ve vaší dílně. Tím ušetříte ohromné množství času.
Kromě toho je k dispozici i obousměrná komunikace mezi platformou WeldCloud a vašimi svařovacími zdroji. Platforma může nasdílet nastavení, jako je nová kombinace parametrů svařování, do všech svařovacích zdrojů a zdroje mohou dále odesílat data zpět do platformy. To vše zkrátí dobu potřebnou k vyškolení vašeho svářečského týmu a navíc zajistí konzistentnost jednotlivých dílů.

3) Rozpoznání poruch

Když se vyskytne problém, s aplikací WeldCloud to můžete poznat, bez ohledu na velikost vašeho provozu. Pomocí této platformy může mít přístup k datům i váš servisní a údržbářský tým, který okamžitě zjistí, kde se všechny svařovací zdroje vašeho strojového parku nacházejí – díky lokátoru GPS s přesností na pár metrů – a co v tu danou chvíli dělají. Pokud se některý ze zdrojů porouchá nebo má nějaké problémy, aplikace WeldCloud okamžitě upozorní techniky. Ti pak mohou zajistit rychlou a přesnou diagnózu a příslušný zdroj co nejdříve opravit. To pomáhá minimalizovat dlouhé prostoje.

4) Zlepšení výroby

Produktivitu je důležité zvýšit při zachování vysoce kvalitní výroby. Aplikace WeldCloud to umožňuje tím, že vyzbrojí vaše provozní manažery daty, která jim pomohou nacházet nové mechanismy zvyšování produktivity. Příklady snadno dostupných funkcí:

  • Měření doby trvání oblouku u jednotlivých svářečů
  • Stanovení výchozí úrovně produktivity
  • Rozeznání důležitých trendů nebo vzorců
  • Měření pokroku směrem k vytýčeným cílům
  • Vytváření datových sestav, které lze prezentovat a analyzovat
  • Tvorba plánů akcí a zlepšení

Tato data jsou přístupná prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní se snadnou navigací. Jsou také k dispozici kdykoli a odkudkoli, ať už jste v práci nebo doma a pracujete na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení.

5) Problémy se sledovatelností

Sledovatelnost je kritickým aspektem každé svářečské společnosti. S aplikací WeldCloud můžete rychle a snadno zpětně sledovat vytvořené svary a získat přístup k řadě detailů.

Pokud je například nějaký problém s určitým konkrétním dílem, můžete rychle získat přehled o všem – od toho, kdo a kdy daný díl svařoval, až po použité materiály. Vašim technikům z oddělení kvality to usnadní a urychlí řešení problémů. Budou také schopni opravit závady a předcházet budoucím problémům.

Chcete váš proces svařování oživit? Postupujte podle pokynů v kapitole „Data a začít v malém”


Díky digitalizaci procesu svařování získáte přehled o tom, co se děje v každém článku svaru. V důsledku toho vám aplikace WeldCloud umožní sledovat klíčové údaje, jako je přídavný kov, spotřebovaná energie, použité napětí, doba trvání oblouku nebo použitý ochranný plyn. Tyto informace pak můžete využít ke zlepšení celkové výrobní kapacity a produktivity.

Podívejte se na tyto příklady z reálného světa, jak jiné společnosti využívají aplikaci WeldCloud k optimalizaci svých procesů:

  • S aplikací WeldCloud začali ve společnosti Särkinen (finské společnosti nabízející služby v těžkém kovoprůmyslu) měřit dobu trvání oblouku u každého svářeče a směny a v procesu zaznamenávat svářecí data. Po analýze těchto dat byli schopni prodloužit dobu trvání oblouku na 20 ručních svařovacích stanicích o 20 %, což je více než dvojnásobek průmyslového průměru o hodnotě 8–10 %.
  • Aplikace WeldCloud pomohla skupině ADR Group (přednímu dodavateli náprav) porovnávat výkonnost svařování hlášenou operátory se skutečnými výrobními daty zaznamenanými v reálném čase přímo ze svařovacího závodu. Pomocí těchto údajů společnost vyhodnotila své náročné výrobní procesy a byla schopna optimalizovat svařovací postupy a dosáhnout 19% snížení prostojů.
  • Díky aplikaci WeldCloud dokáže společnost Braskem (brazilská petrochemická společnost) vytvořit digitální soubor za pouhých 10 minut, místo toho, aby tisk, podepisování, skenování, ukládání a slučování záznamů 600 svarů do jednoho souboru PDF zabralo několik dnů.

Pokud začínáte o digitalizaci dat teprve uvažovat, je dobré začít v malém. Můžete například začít s jednou oblastí vašeho provozu nebo s jednou výrobní linkou. Možná se rozhodnete začít s digitalizací svařování nebo řezné plochy a postupem času pak přejdete na větší oblasti.

Jakmile zahájíte proces s aplikací WeldCloud, můžete začít sledovat data a využívat je řadou užitečných způsobů, od zvýšení výrobní kapacity a odstranění problémových míst až po snížení nákladů ve vašich provozech. Budete také přesně vědět, kde problémy začínají, takže je budete moct napravit dříve, než se vystupňují. Výsledky můžete optimalizovat ve všech fázích svařování, od nejmenších částí až po vaši největší pracovní stanici.