Fantastické výhody datové výroby

Fantastické výhody datové výroby

Nechte pracovat svá data s využitím platformy ESAB Digital Solutions

Ve vědění je síla a to platí i ve světě výroby. Dílny mohou využívat data generovaná svařovacími zdroji ke zlepšení produktivity, kvality, efektivity, dodržování předpisů a dalších oblastí. Díky dnešní technologii totiž můžete rychle a snadno zachycovat obrovská množství cenných dat, a změnit tak způsob podnikání velkých i malých svařovacích společností.
Co to však znamená pro váš každodenní provoz? Zde je pohled na některé z hlavních výhod datové výroby.

Co lze měřit, lze i lépe řídit

Řídit můžete pouze to, co měříte. A právě zde přichází na řadu platforma ESAB Digital Solutions, která vám může poskytnout rozhodující výchozí data a přehled vašich operací. Jakmile jsou tato data zpřístupněna, lze je porovnávat napříč projekty, týmy a svařovacími zdroji, a tím zajistit následující opatření:

Zavedení správných parametrů

S platformou ESAB Digital Solutions jsou nejen dokumentovány, ale i zaznamenávány přesné parametry svarů při provádění řezů. Můžete například na konkrétní stanici ustavit jednoho svářeče, abyste mohli následně určit, zda jeho svary odpovídají specifikacím, nebo vyhodnotit, jak se v průběhu času mění produktivita. Tyto parametry lze kontrolovat a ověřovat, kdykoli je potřeba, a také je porovnávat s jinými parametry za účelem zlepšení.

Svářeči si mohou tyto informace zobrazovat v reálném čase (všechny tyto informace je možné získávat při vysoké vzorkovací frekvenci). Mohou přímo sledovat proudy, ampéry, dobu posuvu, rychlost podávání drátu a tepelný příkon. V důsledku toho lze téměř okamžitě nalézt problémy, jako je pórovitost součásti, v přesné oblasti svaru, kde se nacházejí, což vede k celkovému zlepšení kvality. Údaje mohou být tak podrobné, jak je potřeba, všechny okamžitě k dispozici, aby byly splněny potřeby specializovaných výrobců.

Okamžitá identifikace kritických míst

Problémy ve výrobě často zůstávají bez povšimnutí, dokud se nevystupňují. S datovou výrobou však daný vzorec vyjde rychle najevo. Platforma ESAB Digital Solutions celý tento proces zjednodušuje, takže nákladná kritická místa jsou identifikována a překonána.

Máte například na lince svařovací stroj, který je mimo provoz častěji než jiné stroje? Máte problémy s intenzitou proudu? A jak je to s rychlostí podávání drátu nebo s přívodem energie na konkrétní stanici? Platforma ESAB Digital Solutions vám poskytne plán, který vám pomůže zhodnotit celou vaši dílnu a zjistit, jak si vedou jednotlivé stanice, stroje a svářeči. Jakmile jsou veškeré problémy vyřešeny, můžete zlepšit účinnost svařování, optimalizovat čas, zdroje a odborné znalosti svářečů na výrobní lince.

Předcházení poruchám

Když máte nainstalovaný příslušný software, můžete vidět, které stroje je třeba opravit a kdy. Také můžete okamžitě najít problémy, takže budete mít méně prostojů.

V případě platformy ESAB Digital Solutions totiž platí, že pokud se stroj zastaví, budete to okamžitě vědět a můžete se o něj postarat, ať už má vadný nějaký díl nebo jen potřebuje provést kalibraci. Tak nebudete při snaze uvést jej znovu do provozu ztrácet drahocenný čas a zdroje.

V průběhu času můžete také zjistit, zda se u jednoho konkrétního svařovacího stroje nevyskytují opakované problémy, a v důsledku toho učinit informovanější rozhodnutí o nákupu. Můžete dokonce vidět, jaké jsou nejčastější problémy napříč svařovacími stroji, a rozhodnout se, jak zvýšit jejich účinnost.

Sledování ukazatelů KPI za účelem zvýšení produktivity

Jakmile budete znát klíčové ukazatele výkonu, které chcete sledovat, můžete pomocí digitálních řešení ESAB shromažďovat data pro tyto konkrétní oblasti. Pokud je pro vás například důležitá doba hoření oblouku, množství spotřebovaného drátu a plynu nebo počet dílů, které v určité oblasti dokončujete, můžete shromažďovat data o každém z těchto faktorů, abyste získali přesné údaje o produktivitě.

Budete mít jasnou představu o tom, kolik toho svaří jedna směna oproti jiné nebo jak rychle se svaří konkrétní díl v porovnání s podobným dílem. V důsledku toho můžete do budoucna lépe řídit svůj tým a lépe naceňovat projekty a to vše při překonávání kritických problémů.

Co to všechno pro vás znamená?

Jedním slovem: viditelnost. Datová výroba s využitím platformy ESAB Digital Solutions vám poskytne lepší přehled, abyste mohli zjistit a vyhodnotit, co se děje v dílně. Poskytne vám veškeré údaje a informace, takže budete vědět, co se děje na jednotlivých pracovištích, u každého svářeče a na celé výrobní lince.

Postupem času vám toto řešení může pomoci dělat lepší obchodní rozhodnutí, například zda najmout další svářeče nebo stávající svářeče přeřadit jinam. Můžete také napravit malé problémy dříve, než přerostou v nákladnější záležitosti.

Vezměme si jako příklad otázku produktivity. Pokud jste jako většina manažerů, předpokládáte, že vaši svářeči podávají výkon na určité úrovni. Řekněme, že stráví svařováním 20 % svého času. Obvykle však tyto předpoklady nejsou přesné. Po změření za pomoci systému správy dat, jako jsou systémy nabízené prostřednictvím platformy ESAB Digital Solutions, můžete zjistit, že svářeči tráví svařováním méně než 10 % svého času – nebo se dokonce blíží 5 % času.

Jakmile zjistíte, že máte problém s produktivitou, můžete najít jeho příčinu. Při sledování aktivity svářečů budete vědět, zda tráví příliš mnoho času čekáním na díly nebo zda dochází ke zdržení někde jinde na výrobní lince.

Během několika týdnů pak můžete vidět, kolik hodin denně vaši svářeči nečinně sedí nebo běhají pro díly. Díky této vysoké úrovni viditelnosti pak budete moct provádět zlepšení, která ovlivní úroveň produktivity celého vašeho provozu.

Další oblastí, kde může být platforma ESAB Digital Solutions cenná, je dokumentace a sledovatelnost. V závislosti na projektu nebo na klientovi můžete potřebovat přesně vědět, který svářeč pracoval na jaké součásti, jaký byl použit přídavný kov a jaké specifikace byly dodržovány.

Společnosti často tráví hodiny nebo dokonce celé dny shromažďováním těchto informací v tabulkách. Nejen, že je to těžkopádné a zdlouhavé, ale může to vést i k překlepům při ručním zadávání, které pak způsobují velké starosti.

S platformou ESAB Digital Solutions budete mít na dosah ruky veškeré potřebné údaje – o svářečích, o jednotlivých dílech nebo projektech. Můžete je shromáždit během několika minut a ne dnů.

A nejen to. Pokud se objeví problém u projektu, na kterém jste pracovali – ať už šlo o budovu nebo most – budete mít k dispozici dokumentaci a důkazy, že všechny díly se řídily normami stanovenými ve specifikacích WPS. Vzhledem k tomu, že všechny informace jsou digitální, jsou také dostupné jedním kliknutím. Budete tak mít papírové podklady potřebné k ochraně vaší společnosti a vašeho týmu, přičemž vše je zcela zabezpečené.

Nechte pracovat svá data s využitím platformy ESAB Digital Solutions

Každá dílna je jiná a k jejímu vyhodnocení budou potřeba různé soubory dat. Ať už je však vaše dílna velká nebo malá, využitelná data vám pomohou zvýšit produktivitu, udržet nejvyšší úroveň sledovatelnosti a vyhnout se potížím a starostem. Se zavedeným řešením ESAB Digital Solutions budete moct řídit svůj provoz co nejefektivněji a nejziskověji.